Familiemønstre og ledelse​

Torben Haugaard I: Hvad har familiemønstre med ledelse at gøre?

Med min terapeutiske baggrund har jeg i mange år interesseret mig for lederopgavens oprindelse. Lederopgaven har naturligvis sin oprindelse i familiekulturen – det jeg kalder Familien A/S. Det er her, vi alle gør os de første erfaringer mht ledelse, nemlig Mor og Far! Det er fuldstændig de samme mønstre, der hersker på arbejdspladsen. 

Den administrerende direktør og direktionssekretæren er virksomhedens “far og mor”. En far og mor skal drage omsorg for børnene, hvad sker der, hvis en leder ikke er opmærksom på dette fænomen?


Hvilken betydning for relationsdannelsen har det så for et skilsmissebarn, der er vokset op med den ene forældre, der har haft 2 måske flere partnere gennem barnets opvækst?
Hvilken betydning har det, at vi i dag har mange forskellige familiekonstruktioner? Hvilken betydning har det, at vi har mange forskellige etniske og religiøse medarbejdere på arbejdspladsen?


Hvilken betydning har det, når en medarbejder ikke oplever at have betydning i forhold til sin leder?

​Hvilken betydning har det, når en medarbejder ikke oplever at have betydning i forhold til sin leder?

Hvilken betydning har det, at de unge generationer i dag helst vil være fri for ledelse, men hvis de ikke kan undgå det, så skal det være på hver deres måde?


Hvilken betydning har lederens sociale færdigheder for succes med ledergerningen?
Hvilken betydning har det, når en leder ikke er opmærksom på hvor alvorlig en beslutning det er, at at sige ja til at forvalte andre menneskers arbejdsliv?


Hvad er lederens personlige forsvar (manøvre der er tillært for at overleve), hvor er de hensigtsmæssige og hvor er de uhensigtsmæssige?

En lang række spørgsmål, som bliver stillet i løbet af foredraget for at få tilhørernes indre videofilm til at spille på både det intellektuelle og følelsesmæssige plan.

Forretningsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder samarbejde og sparring til forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder. HAUGAARD Development ApS tilbyder forretningsudvikling i Bangladesh herunder samarbejde med Danida og den Danske Ambassade i Dhaka.​

Organisationsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder nye innovative udviklingsprogrammer til organisationen, ledelsen og medarbejderne. Virksomhedsledere, der har modet, viljen og ambitionen til at gå nye veje, kommer foran konkurrenterne.

Foredrag / coaching

​HAUGAARD Development henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere, der har brug for en moden, erfaren og kvalitativ sparring på både livs- og arbejdssituation. HAUGAARD Development ApS tilbyder foredrag om fremtidens ledelse, fremtidens organisationsudvikling og personlig udvikling.

Rekruttering

​HAUGAARD Development samarbejder med Signium International A/S, der er repræsenteret i mere end 50 lande. Vi tilbyder Search & Selektion til virksomhedens nøgleposter. HAUGAARD Development ApS anbefaler virksomheder at benytte sig af eksterne professionelle kompetencer til at finde virksomhedens nøglemedarbejdere.

HAUGAARD DEVELOPMENT IVS​

​v. Torben Haugaard

Gl. Frederiksborgvej 30

3200 Helsinge

Danmark

Tel.: 40 68 48 40

info@haugaarddevelopment.dk