Samarbejdsfaser

​Et samarbejde vil typisk forløbe gennem disse fem faser:

​1. Kontakten

Den gensidige præsentation
Virksomhedens særlige præg og udviklingsmæssige behov
Nøgtern beskrivelse af HAUGAARD Development HRDs tilbud og muligheder.

​2. Dialogfasen

Analyse og foreløbig kontraktindgåelse
Udveksling med direktionen:
Forretningsmæssige, ledelsesmæssige, organisatoriske indsatsområder.
Indhold og omfang
Prioriteringer – bl.a. sammenholdt med virksomhedens visioner og værdier.

3. Designfasen
Gennemgang af skitseoplæg fra HAUGAARD Development

Tids- og omkostningsrammer
Præsentation af deltagere, ansvarspersoner
Endelig formulering af mål og midler for samarbejdet
Endelig kontraktindgåelse.

​4. Praksis

I forhold til overordnet målsætning, tidsramme og målgruppe(r) mv. Gennemføres de interne og/eller eksterne udviklingsforløb.
I forhold til omfang og tidsramme: Løbende status og evaluering.
Justeringer – bl.a. i forhold til evt. ændret “virkelighed”.

5. Afslutning – evaluering
Evalueringer på overordnet og detailplan
Konkretisering af konsekvenser for personer, grupper og praksisformer.
Perspektivering – fremadrettede konsekvenser
Prioritering af nye/opfølgende tiltag.

6. Kontrakt
Der underskrives en kontrakt, hvorefter den aftalte opgave løses. Kunden betaler 25% af hele honoraret ved kontraktens indgåelse, 25% ved opgavens begyndelse, 25% når 50% af opgaven er løst og de sidste 25% når opgaven er afsluttet og godkendt.

I de tilfælde, hvor opgaven skal løses efter dagshonorar, faktureres kunden efter opgaven er løst løbende måned + 10 dage.

Basisprogrammer

Ledelse
Lederudvikling
Ledelsesudvikling
Ledercoaching
Personaleledelse og Coaching.

Organisationsudvikling

Organisationsudviklingsstrategier
Integrations- og værdigrundlagsprocesser
Effektive Fusionsprocesser

Turnarounds

Ifm fusioner eller downsizing

Grupper og Teams

Oplevelsesorienterede Workshops
Teambuilding

Individuelt fokus

Individuelle forløb

Stresscoaching
Outplacement

Foredrag og oplæg

Ledelse og familie
Lederens komplekse virkelighed
Ny tid – fornyelse med rødder.
Ledelse og etik
Ledelse i en ny logik – ledelsestænkninger på vej mod fremtiden

Fremtidens lederskab – i et samfund underforandring

Kurser og Events i Island

Strategiseminarer
Teambuilding
Individ – natur og kultur

Forretningsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder samarbejde og sparring til forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder. HAUGAARD Development ApS tilbyder forretningsudvikling i Bangladesh herunder samarbejde med Danida og den Danske Ambassade i Dhaka.​

Organisationsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder nye innovative udviklingsprogrammer til organisationen, ledelsen og medarbejderne. Virksomhedsledere, der har modet, viljen og ambitionen til at gå nye veje, kommer foran konkurrenterne.

Foredrag / coaching

​HAUGAARD Development henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere, der har brug for en moden, erfaren og kvalitativ sparring på både livs- og arbejdssituation. HAUGAARD Development ApS tilbyder foredrag om fremtidens ledelse, fremtidens organisationsudvikling og personlig udvikling.

Rekruttering

​HAUGAARD Development samarbejder med Signium International A/S, der er repræsenteret i mere end 50 lande. Vi tilbyder Search & Selektion til virksomhedens nøgleposter. HAUGAARD Development ApS anbefaler virksomheder at benytte sig af eksterne professionelle kompetencer til at finde virksomhedens nøglemedarbejdere.

HAUGAARD DEVELOPMENT IVS​

​v. Torben Haugaard

Gl. Frederiksborgvej 30

3200 Helsinge

Danmark

Tel.: 40 68 48 40

info@haugaarddevelopment.dk