Direktionen på slottet!

Et tilbud til alle direktioner, der kan se en mening og værdi i, at skabe et stærkere ”ledelsesteam”, som fundament for en evaluering af virksomhedens vision, organisation, målsætning og holdningsgrundlag, og herigennem skabe den ”passion”, der er det fundamentale grundlag for et nyt forretningsmæssigt afsæt, båret af et autentisk motiverende ledelsesengagement i virksomheden.

Situation:

Den globale lavkonjunktur præget af finanskriser, gældskriser og vækstkriser har betydet, at mange virksomheder gennem de sidste 3-4 år har skåret helt ind til benet på virksomhedens drift og omkostningsside. Det har ikke bare været en fysisk og konkret proces, men i lige så høj grad en psykisk proces.

Når en organisation, leder og medarbejder ikke lykkes med det, som man gennem sin karriere erfaringsmæssigt er lykkedes med, så sker der efter en tid en resignation, hvor man ”trækker sig ind i sig selv”, og går fra at leve i lystfuldhed og begejstring, til at overleve, som er båret af frygt og angst.

Indtryk fra omverdenen ændrer sig også fra at være muligheder og udfordringer til at være trusler og farer. I den fase sker der også en transformation fra lystfuld ageren til en defensiv ”laden som om”. Det indebærer, at alle klarer sig selv – passer deres, og har heller ikke overskuddet til at tilbyde andre opmærksomhed eller for den sags skyld HJÆLP! Men det er lige netop det, der er brug for; ”Hjælp og hjælpsomhed”, som Schein beskriver det i sin bog af samme titel.

Men at skulle bede om hjælp, er i det moderne succesforventede erhvervsliv en falliterklæring – især når man er leder, så det gør man ikke! I stedet vokser frustrationen proportionalt med krisens levetid, og frustrationen har det med altid at søge nedefter i organisationen, og havner derfor til sidst hos de medarbejdere, der skal skabe forretningen! Katastrofalt!

Samtidigt har vi udviklet en moderne velfærds- og velstandssamfund, hvor alle helst skal lykkes og være succesfulde. Så flere faktorer spiller direkte imod det, alle i disse tider har allermest brug for, nemlig hjælp, hjælpsomhed og gensidighed. Tiden er inde til at finde en ”ny vej” – hvilket er en spændende udfordring!

Det kan kun starte ét sted – hos topledelsen! Derfor er tiden inde til at topledelsen/direktionen i virksomheden, giver sig selv det nødvendige frikvarter, der skal til, for at finde ind til den nerve og passion, som skal bære virksomheden og forretningen igennem de kommende måneder og år. Jo før dette begynder, jo større chance er der for, at virksomheden kan finde sit oprigtige, autentiske og motivationsfyldte grundlag i en meget udfordrende forretningsverden.

Hvis virksomhedens øverste ledelse tager det første skridt i denne forandringsproces, så er sandsynligheden meget stor for, at også resten af organisationen følger efter! I modsat fald forbliver organisationen i bedste fald på nuværende niveau – og i værste fald bliver det værre!

Målgruppe:

Direktion/topledelsen i alle landets erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder.

Mål:

At styrke ”kampkraften” i direktionen/ledelsen så den fremover vil blive oplevet som et dynamisk lederteam der kan sætte en retning og nogle forretningsmæssige mål, der kan genskabe passionen og energien i virksomheden, så det opleves såvel i som udenfor virksomhedens.

Varighed:

3-4 dage på ”TV-slottet” i Frankrig eller et velegnet slot i Danmark.

Beskrivelse:

Den aktuelle krise har mere end nogen sinde sat fokus på lederopgaven. Krisen har vist sig ikke bare at være en forbigående lavkonjunktur, men derimod en langsigtet virkelighed, som kræver et mere komplekst ledelsesfokus.

”Det går ikke dårligt, fordi ledelsen er uvenner. Det går dårligt fordi ledelsen ikke er venner”, skrev Mensch i én af deres filosofiske artikler i dagspressen. Men hvad er et venskab? Det ved de fleste, når vi taler om private sammenhænge. Men kan det også praktiseres i ledelsesmæssige sammenhænge? Går det an at være venner med sine lederkolleger? Ja – det gør det! Og man kan endda forvente, at ledelsen af virksomheden bliver meget mere kvalitativ.

”Direktionen på slottet” er bygget over det kendte koncept ”Stjerner på slottet”.

Forløbet er designet som et procesforløb, der har til formål at skabe og styrke en tættere relation mellem lederne, som et vigtigt grundlag for en kvalitativ evaluering af virksomhedens vision, organisation, målsætninger og holdningsgrundlag.

Procesforløbet er bygget over følgende hovedelementer:

  • Lederens personlige evolution
  • Lederens udtryk, selvværd og gennemslagskraft
  • Lederens relationelle kompetencer og relationer i teamet
  • Ledelsen som team.
  • Lederens kommunikative – og konfronterende kompetencer
  • Lederens individuelle virkemidler i eget lederskab
  • Lederens passion – introduktion og lederskab
  • Virksomhedens vision, organisation, målsætning, strategi og holdninger
  • Virksomhedens forretningsmæssige identitet og målsætninger.
  • Socialt samvær og sund ledelsesstil.

Udviklingsprocessen:

Der er tale om en udviklingsproces, som vil blive indledt med en personlig test af hver enkelt deltager. Den har til formål at give både deltageren og procesteamet et personligt og fagligt indblik i hver enkelt deltager.

En væsentlig del af processen handler om at skabe ro balance og fordybelse. En slags ”refugie”- oplevelse, hvor livets betydningsfulde udfordringer skal kunne drøftes. Deltagerne sætter selv den naturlige grænse.

Procesteamet:

Udviklingskonsulenterne Torben Haugaard og Lise Dandanell

Procesplan:

Afrejse eftermiddag – ankomst aften

Dag 1:

Morgenløb

Indledning

Personlig evolution med refleksion

Teamrelationer og kommunikation

Vejrtrækning, stemme og gennemslagskraft

Dag 2:

Morgenløb

Morgenrunde med individuelle refleksioner

Min passion – individuelle ledelsesopgaver 2 stk.

Organisationens psykologi og psykodynamiske principper

Aftensang

Dag 3:

Morgenløb

Morgenrunde med individuelle refleksioner

Min passion – Individuelle ledelsesopgaver 2 stk.

Organisationens Vision, mål og strategi

Organisationens holdninger

Lederens udtryk i farver

Dag 4:

Morgenløb

Morgenrunde med individuelle refleksioner

Min passion – Individuelle ledelsesopgaver 2 stk.

Organisationens fremtidige vision, mål og strategi

Direktionens fremtidige holdningssæt

Implementering af resultat

Evaluering og afslutning

Hjemrejse

Opfølgning:

Processen følges op efter:

1 måned med individuelle samtaler

3 måneder med gruppe samtaler

6 måneder med en teamsamtale.

Slotte:

Hattonchatel Chateau, Frankrig – 3 dage: 10.000,-

Broholm Slot, Gudme/Fyn – 3 dage: 9.000,-

Holckenhavn Slot, Nyborg/Fyn – 3 dage: 7.500,-

Lykkesholm Slot, Ørbæk/Fyn – 3 dage: 7.500,-

Liselund Slot, Møns Klint/Møn – priser aftales

Growers Cup /akademiet, Middelfat/Fyn – 3 dage: 6.500,-

Investering:

Den samlede pris pr. deltager alt inkl. kr. xx.xxx,-!

Investeringen indeholder:

• Introduktionsmøde med direktionen

• Test med tilbagemelding og interview

• 4-5 kursusdage på et af kunden udvalgt slot

• Individuelle aktiviteter

• Hotelophold

• Fly/bil transport​

Forretningsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder samarbejde og sparring til forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder. HAUGAARD Development ApS tilbyder forretningsudvikling i Bangladesh herunder samarbejde med Danida og den Danske Ambassade i Dhaka.​

Organisationsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder nye innovative udviklingsprogrammer til organisationen, ledelsen og medarbejderne. Virksomhedsledere, der har modet, viljen og ambitionen til at gå nye veje, kommer foran konkurrenterne.

Foredrag / coaching

​HAUGAARD Development henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere, der har brug for en moden, erfaren og kvalitativ sparring på både livs- og arbejdssituation. HAUGAARD Development ApS tilbyder foredrag om fremtidens ledelse, fremtidens organisationsudvikling og personlig udvikling.

Rekruttering

​HAUGAARD Development samarbejder med Signium International A/S, der er repræsenteret i mere end 50 lande. Vi tilbyder Search & Selektion til virksomhedens nøgleposter. HAUGAARD Development ApS anbefaler virksomheder at benytte sig af eksterne professionelle kompetencer til at finde virksomhedens nøglemedarbejdere.

HAUGAARD DEVELOPMENT IVS​

​v. Torben Haugaard

Gl. Frederiksborgvej 30

3200 Helsinge

Danmark

Tel.: 40 68 48 40

info@haugaarddevelopment.dk