Fem Faktor Profilen og Multifeedback

Fem-Faktor-Profilen er en nyudviklet personlighedstest, der viser 5 vigtige personlighedstræk som til sammen beskriver de mest fundamentale egenskaber i den menneskelige personlighed. Endvidere viser den 6 roller, som en person indgår i i en arbejdssituation.

De 5 hovedområder er
Robusthed – Emotionel stabilitet – Ekstrovert Socialitet – Åbenhed overfor nye indtryk – Strukturorientering – Loylaitet og tilpasningsevne – Målrettethed og ambitionsniveau.

De 6 roller er
Leadership – Ececuting – Frontstage – Backstage – Teamplayer – Heart (EQ)

Testen gennemføres elektronisk, og der gives altid en mundtlig tilbagemelding, til den person der testes.

Testen udleveres ikke til andre før, at testpersonen selv har fået og bearbejder resultatet af testen.

Prisen er Kr. 3.500,- + moms, hvilket indbefatter testrapport og tilbagemelding på 1½ time.

MULTIFEEDBACK – 360 GRADER
Lederens sociale og relationelle færdigheder

Multifeedback er en 360 graders måling af lederens sociale og relationelle kompetener, der i dagens lederudfordring er nogle af de vigtigste parametre for at have succes som leder

Denne 360 graders målen er en særdeles velegnet for et personligt udviklingsforløb for ledere på alle niveauer.

Den måler på 6 hovedparametre, som er – verbale færdigheder – non-verbale færdigheder – emotionelle færdigheder – selvbeskyttende færdigheder – problemløsende færdigheder og intime færdigheder. I alt ca. 80 spørgsmål.

Lederen vælger selv sin svargruppe. Der vælges fra følgende grupper: lederens nærmeste chef -lederens kolleger – lederens medarbejdere og lederens ægtefælle/private ven.

Testen gennemføres over internettet og lederen kan selv følge med i hvor mange af respondenterne, der har besvaret testen. Når alle har besvaret, kan der genereres en rapport.

Rapporten gennemgåes med lederen i en 1½ – 2 timers seance.

På baggrund af resultatet vælger lederen 2-3 udviklingspunkter, herefter laves der en konkret handlingsplan. Denne plan offentliggøres til lederens nærmeste chef, lederkollegerne og medarbejderne, såldes de i den efterfølgende periode kan støtte lederen i udviklingsprocessen.

Både FemFaktorprofilen og Multifeedback er særdeles velegnet som grundlag for et lederudviklingsforløb. Og for at dokumentere effekten gennemføres de samme test ved afslutningen af udviklingsforløbet.

Prisen for en Multifeedback er Kr. 5.000,- + moms, hvilket indbefatter introduktion og tilbagemelding.

Forretningsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder samarbejde og sparring til forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder. HAUGAARD Development ApS tilbyder forretningsudvikling i Bangladesh herunder samarbejde med Danida og den Danske Ambassade i Dhaka.​

Organisationsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder nye innovative udviklingsprogrammer til organisationen, ledelsen og medarbejderne. Virksomhedsledere, der har modet, viljen og ambitionen til at gå nye veje, kommer foran konkurrenterne.

Foredrag / coaching

​HAUGAARD Development henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere, der har brug for en moden, erfaren og kvalitativ sparring på både livs- og arbejdssituation. HAUGAARD Development ApS tilbyder foredrag om fremtidens ledelse, fremtidens organisationsudvikling og personlig udvikling.

Rekruttering

​HAUGAARD Development samarbejder med Signium International A/S, der er repræsenteret i mere end 50 lande. Vi tilbyder Search & Selektion til virksomhedens nøgleposter. HAUGAARD Development ApS anbefaler virksomheder at benytte sig af eksterne professionelle kompetencer til at finde virksomhedens nøglemedarbejdere.

HAUGAARD DEVELOPMENT IVS​

​v. Torben Haugaard

Gl. Frederiksborgvej 30

3200 Helsinge

Danmark

Tel.: 40 68 48 40

info@haugaarddevelopment.dk