Fremtidens leder

Lederudvikling – fremtidens leder – Personligt lederskab

Det ledelsesmæssige paradigmeskifte:

En række forudsætninger betyder, at lederrollen er under kraftig forandring.

Velfærdssamfundet og den høje levestandard, den øgede intellektualisering, ligestillingen og kvindefrigørelsen og deraf ændrede familiestrukturer, de små og forvendte årgange der er mindre autoritetstro, selvaktualiserende og selvrealiserende betyder samlet set, at relationen mellem leder og medarbejder har ændret sig markant og vil fortsat gøre det. Det betyder, at lederrollen vil blive kraftig udfordret i fremtiden.

Igennem de sidste 100 år er ledere primært blevet udnævnt på en selvtillidsbaseret baggrund, som typisk er de faglige og forretningsmæsige resultater, der er præsteret op igennem karrieren. I de kommende år vil det også være nødvendigt at udnævne ledere på et selværdsbaseret grundlag, og dermed skabe en balance mellem selvtilliden og selvværdet. Det betyder at ledere, der også behersker en høj grad af selvindsigt, selvforståelse og dermed selvværd, vil være de ledere, som vil kunne manøvrere sikkert og autentisk i en kompleks ledelsesudfordring, hvor lederens personlige fundament vil udgøre forskellen mellem succes og fiasko i lederollen.

Selvindsigt, selvforståelse og selvværd – kan man ikke læse sig til!

Udvikling af disse helt grundlæggende og nødvendige kompetencer kræver en helt anderledes udviklingsmetode. En metode der lægger hovedvægten på oplevelse, erfaring emotionel kompetence og alternative tilgange til personlig udvikling. Det er ikke blot et lederkursus, men en personlig udviklingsproces, der i virkeligheden aldrig slutter.

Det er nødvendigt at arbejde med lederens grundlæggende personstruktur med fokus på de relationelle og sociale kompetencer, herunder evnen til at være sig selv i enhver situation og relation.

​Gennem øget selvindsigt, selvforståelse og selvværd får den enkelte leder skabt et nødvendigt og vigtigt fundament i egen personlighed. Dette er en basisk og grundlæggende forudsætning for en nuanceret, autentisk og kontaktfuld måde, at møde og samarbejde med samtlige i organisationen.

Meget tid – og derfor penge, går tabt i mangel på god og respektfuld kommunikation. Når medarbejderen oplever denne forøgede kvalitet i kontakten, vil han/hun føle sig anerkendt på et dybere niveau og etablere en tættere tilknytning til sin leder. Dette vil uvilkårligt medføre et højere engagement og nærvær hos medarbejderne, samt et mere smidigt og derfor effektivt flow i organisationen.

Øget selvindsigt og selvværd styrker lederens evne til at hvile i sig selv, tro på sig selv om sin intuition og dermed opnå et bedre udgangspunkt til at konfrontere andre mennesker. Herved skabes mere liv og dynamik i den daglige samværsform i alle relationer – og især styrke den ”Firma-kultur”, som i dag er en meget central del af virksomhedens arbejdsmodel.

Vi tager udgangspunkt i lederens hverdag og virkelighed og arbejder meget oplevelsesorienteret, og baserer hermed læring på det der erfares helt konkret af den enkelte. Vi præsenterer først den teoretiske ramme, når deltagerne har en personlig erfaring og oplevelse. Det giver helt nye muligheder for at flytte lederens personlige grænser, som traditionelt begrænses i den traditionelle teorietiske undervisningform.

Mantra’er

Lederen skal i fremtiden kunne vise noget mere af sig selv, som eksempelvis beskrevet i Jens Mobergs bog ”Rettidig omsorg”. Ledere skal også kunne beherske en mere reaktionsgavmild adfærd, mere følelsesmæssig livfuldhed, der giver en mere autentisk kontakt til alle relationer.

Det er ikke en ”skam” at have begrænsede menneskelige kompetencer – det har vi alle i én eller anden udstrækning. Det er en skam ikke at gøre noget ved dem.

Det er en meget alvorlig sag at forvalte andre menneskers arbejdsliv – derfor kan man stille meget større krav til lederes selvudvikling.​

Forretningsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder samarbejde og sparring til forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder. HAUGAARD Development ApS tilbyder forretningsudvikling i Bangladesh herunder samarbejde med Danida og den Danske Ambassade i Dhaka.​

Organisationsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder nye innovative udviklingsprogrammer til organisationen, ledelsen og medarbejderne. Virksomhedsledere, der har modet, viljen og ambitionen til at gå nye veje, kommer foran konkurrenterne.

Foredrag / coaching

​HAUGAARD Development henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere, der har brug for en moden, erfaren og kvalitativ sparring på både livs- og arbejdssituation. HAUGAARD Development ApS tilbyder foredrag om fremtidens ledelse, fremtidens organisationsudvikling og personlig udvikling.

Rekruttering

​HAUGAARD Development samarbejder med Signium International A/S, der er repræsenteret i mere end 50 lande. Vi tilbyder Search & Selektion til virksomhedens nøgleposter. HAUGAARD Development ApS anbefaler virksomheder at benytte sig af eksterne professionelle kompetencer til at finde virksomhedens nøglemedarbejdere.

HAUGAARD DEVELOPMENT IVS​

​v. Torben Haugaard

Gl. Frederiksborgvej 30

3200 Helsinge

Danmark

Tel.: 40 68 48 40

info@haugaarddevelopment.dk