Grupper og Teams

Målgruppe
Virksomheder, hvor der jævnligt forekommer forandringer i afdelinger/grupper.
Lederteams.


I forbindelse med empowerment- og projektgruppeetablering.
Virksomheder, der skal fusionere.


Afdelinger/grupper der har behov for at styrke den interne dialog, øge effektiviteten, samarbejdet og sammenholdet.

Mål
At virksomheden/afdelingen/gruppen bliver mere dynamisk med en stærk indre dialog og et godt socialt fællesskab.


At det styrkede samspil fører til erkendelse af et fælles værdigrundlag og styrkelse af den fælles identitet.

Beskrivelse
Hver gang et individ kommer til eller forlader en gruppe, sker der forandring i gruppens relationer og normer – en ofte overset gruppepsykologisk proces.


Næsten dagligt sker det, at afdelinger lægges sammen eller deles af gode forretningsmæssige grunde, og næsten altid med en naiv forventning om, at medarbejderne ganske upåvirket fortsætter deres arbejde. Undersøgelser har imidlertid vist, at ca.75% af alle sammenlægninger og fusioner mislykkes på det personalemæssige plan.

​Det er et grundvilkår for moderne virksomheder og organisationer, at de er under konstant forandring. Påvirkningskæden rækker fra medarbejdersammensætning og de lokale arbejdsprocesseer mv. til det fælles danske og ud i verden. Vilkår og personer er under konstant forandring. Nogle af mange årsager, der begrunder teambuildingprocesser, kan således være: Produkt- og markedsforandringer, 

procesomstillinger, kønspolitiske forhold, integrationstiltag, familiepolitiske indflydelser, lønningspolitik, empowerment-ordninger, flextid –

HAUGAARD Consult har udviklet en række kreative metoder til at gøre processen positiv og udviklende. Metoderne handler primært om at skabe en ligeværdig adfærdsorienteret dialog om gruppens værdier, normer, konventioner og kultur.


Teambuildingen gennemføres over en række workshops, hvor der arbejdes med grundlæggende værdibegreber som gruppenormer, værdier og evne til at gennemføre konstruktive, ligeværdige konfrontationer.

Indhold – temaer

  • Analyser gennem interviews
  • Psykisk arbejdsmiljø-test
  • Gruppedynamiske processer
  • Kommunikationsforståelse
  • Dialogøvelser
  • Café-processer

Pris
Kr. 18.000,- pr. dag + moms – Lange dage (over 8 timer) kr. 21.000,- pr. dag + moms

Forretningsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder samarbejde og sparring til forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder. HAUGAARD Development ApS tilbyder forretningsudvikling i Bangladesh herunder samarbejde med Danida og den Danske Ambassade i Dhaka.​

Organisationsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder nye innovative udviklingsprogrammer til organisationen, ledelsen og medarbejderne. Virksomhedsledere, der har modet, viljen og ambitionen til at gå nye veje, kommer foran konkurrenterne.

Foredrag / coaching

​HAUGAARD Development henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere, der har brug for en moden, erfaren og kvalitativ sparring på både livs- og arbejdssituation. HAUGAARD Development ApS tilbyder foredrag om fremtidens ledelse, fremtidens organisationsudvikling og personlig udvikling.

Rekruttering

​HAUGAARD Development samarbejder med Signium International A/S, der er repræsenteret i mere end 50 lande. Vi tilbyder Search & Selektion til virksomhedens nøgleposter. HAUGAARD Development ApS anbefaler virksomheder at benytte sig af eksterne professionelle kompetencer til at finde virksomhedens nøglemedarbejdere.

HAUGAARD DEVELOPMENT IVS​

​v. Torben Haugaard

Gl. Frederiksborgvej 30

3200 Helsinge

Danmark

Tel.: 40 68 48 40

info@haugaarddevelopment.dk