Ledelse​

Målgruppe
Ledere med begrænset erfaring og nyudnævnte ledere.
Programmet er også velegnet for potentielle ledere.

Mål – ledelsesmæssig gennemslagskraft:
Gennem selvindsigt at erkende egne og medarbejderes professionelle og personlige ressourcer for dermed at skabe grunden for i fællesskab eller individuelt at nå resultater.
At udvikle lederne til at beherske basale metoder
At udvikle ledernes kommunikations-evner, så de bliver tydelige og autentiske.

Beskrivelse
De fleste ledere får problemer – ganske enkelt fordi de aldrig er blevet forberedt ordentlig på det ledelsesmæssige håndværk.

Det er en stor og forpligtende udfordring, at sige ja til at lede andre menneskers arbejdsliv!
Beslutningen om at påtage sig et lederansvar er mindst lige så stor som da lederen besluttede sig for at uddanne sig til f.eks. ingeniør eller psykolog.

Ledelseskompetence bygger på en lang række færdigheder, der rækker udover det erhvervsfaglige grundlag, lederen som regel har kvalificeret sig på. Især skal der tages fat på sociale/relationelle, personlige og ledelsesmæssige færdigheder – og i et fremadrettet, visionært perspektiv.

En grundig egenindsigt er en væsentlig del af forudsætningen.
Ledelseskompetencen er grundlæggende lederen som menneske og personlighed. De personlige og menneskelige forudsætninger afgør den grad af succes, lederen kan opnå gennem anvendelse af forskellige metoder for at nå ledelsesmæssige og forretningsmæssige mål.

Medarbejdere rekrutteres fra et komplekst samfund, hvor værdier og normer kommer forskelligt til udtryk selv om de benævnes med de samme værdibegreber. Lederen kan kun håndtere den komplekse udfordring, hvis han/hun besidder en høj grad af selvindsigt, evner at træde i karakter og være tydelig i sit udtryk – også kaldet gennemslagskraft.
Udviklingsprogrammet tager udgangspunkt i et gruppecoaching-forløb med en række indbyggede kreative workshops.

Indhold – temaer

 • Krav til nye ledere
 • Typiske faldgruber – træning i praktisk ledelse
 • Selvindsigt og menneskeforståelse
 • Egen ledelsessituation
 • Den vanskelige samtale
 • Aktiv lytning og kommunikation
 • Fremadrettet ledelsesvision
 • Test af sociale færdigheder
 • Coaching
 • Situationsbestemt ledelse

Organiseringen sker efter aftale over 6 til 9 måneder med følgende moduler:

 • optakt (½ dag)
 • modul I (2 dage)
 • modul II (2 dage)
 • modul III (2 dage)

Mellem hvert modul skal påregnes gruppesamarbejde i netværk.

Pris

Aftales med kunden i hver enkelt sag.​

Forretningsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder samarbejde og sparring til forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder. HAUGAARD Development ApS tilbyder forretningsudvikling i Bangladesh herunder samarbejde med Danida og den Danske Ambassade i Dhaka.​

Organisationsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder nye innovative udviklingsprogrammer til organisationen, ledelsen og medarbejderne. Virksomhedsledere, der har modet, viljen og ambitionen til at gå nye veje, kommer foran konkurrenterne.

Foredrag / coaching

​HAUGAARD Development henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere, der har brug for en moden, erfaren og kvalitativ sparring på både livs- og arbejdssituation. HAUGAARD Development ApS tilbyder foredrag om fremtidens ledelse, fremtidens organisationsudvikling og personlig udvikling.

Rekruttering

​HAUGAARD Development samarbejder med Signium International A/S, der er repræsenteret i mere end 50 lande. Vi tilbyder Search & Selektion til virksomhedens nøgleposter. HAUGAARD Development ApS anbefaler virksomheder at benytte sig af eksterne professionelle kompetencer til at finde virksomhedens nøglemedarbejdere.

HAUGAARD DEVELOPMENT IVS​

​v. Torben Haugaard

Gl. Frederiksborgvej 30

3200 Helsinge

Danmark

Tel.: 40 68 48 40

info@haugaarddevelopment.dk