Organisationsudvikling

Målgruppe
Virksomheder, organisationer og institutioner, der har behov for at tilpasse organisationen eller dele af denne i et strategisk perspektiv – og som har ønske om at skabe reel forandring på et etisk grundlag.

Mål
At skabe fremadrettede og bæredygtige, organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer, som tilgodeser såvel forretningsmæssige som menneskelige og etiske hensyn.

Beskrivelse
At drive virksomhed fordrer effektivitet. At drive virksomhed på et bæredygtigt grundlag fordrer effektivitet i tæt sammenhæng med menneskelige værdier, kompetencer og kvaliteter. Fremtidens største ledelsesmæssige og organisatoriske udfordring bliver at balancere det forretningsmæssige og det menneskelige og at gøre dette så kreativt, at resultatet bliver både konkurrencedygtigt og etisk.

En organisation er i sig selv instrumentel og en struktur omkring løsningen af en fælles opgave. Med bevægelser i omgivelserne og markedet, i organisationens interne kompetencer eller med udvikling af ny vision og strategi for virksomheden kan det være nødvendigt sideløbende at udvikle organisationen.

Organisationsudvikling vil således ofte være en organisk proces, som forløber parallelt med en igangsat, programmeret forandring. Er der uoverensstemmelse mellem disse to processer, kan det have store økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Skabes der derimod bevidst en synergi mellem disse, kan de understøtte og accelerere hinanden.

Indhold og metode

Organisationsudvikling er en overordnet betegnelse for en lang række ofte sammenhængende tiltag. 

Eksempelvis:

  • visions-, missions- og strategiprocesser
  • strukturelle forandringer – evt. ønsket om flere eller færre ledelsesniveauer
  • alternative samarbejdsformer – evt. teams, task-forces eller projektorganisering
  • afklaring af de ledelsesmæssige grænseflader
  • identifikation af understøttende organisatoriske værdier
  • identifikation af ledelsesprincipper
  • identifikation og udvikling af ledelseskompetencer
  • udvikling af fremtidsrettede kompetencer i medarbejdergruppen

Indholdet af det konkrete organisationsudviklingsforløb vil afhænge af de specifikke ledelsesmæssige og organisatoriske temaer, som behandles, og metoderne vil blive tilpasset disse. Dialogbaserede workshops og temadage er muligheder.

Forløbet vil typisk bestå af følgende faser
Diagnostik, design, gennemførelse og evaluering.
Omfang og ressourceforbrug vil kunne aftales endeligt efter den første fase er gennemført.

Sted
Aktiviteterne kan alt efter størrelsen af de involverede grupper og varigheden af de enkelte aktiviteter afholdes i virksomheden eller som internat.

Pris
Aftales med kunden i hver enkelt sag.

Forretningsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder samarbejde og sparring til forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder. HAUGAARD Development ApS tilbyder forretningsudvikling i Bangladesh herunder samarbejde med Danida og den Danske Ambassade i Dhaka.​

Organisationsudvikling

​HAUGAARD Development tilbyder nye innovative udviklingsprogrammer til organisationen, ledelsen og medarbejderne. Virksomhedsledere, der har modet, viljen og ambitionen til at gå nye veje, kommer foran konkurrenterne.

Foredrag / coaching

​HAUGAARD Development henvender sig til organisationer, ledere og medarbejdere, der har brug for en moden, erfaren og kvalitativ sparring på både livs- og arbejdssituation. HAUGAARD Development ApS tilbyder foredrag om fremtidens ledelse, fremtidens organisationsudvikling og personlig udvikling.

Rekruttering

​HAUGAARD Development samarbejder med Signium International A/S, der er repræsenteret i mere end 50 lande. Vi tilbyder Search & Selektion til virksomhedens nøgleposter. HAUGAARD Development ApS anbefaler virksomheder at benytte sig af eksterne professionelle kompetencer til at finde virksomhedens nøglemedarbejdere.

HAUGAARD DEVELOPMENT IVS​

​v. Torben Haugaard

Gl. Frederiksborgvej 30

3200 Helsinge

Danmark

Tel.: 40 68 48 40

info@haugaarddevelopment.dk